:::Skip to main content
Home Site Map FAQs Contact US Bilingual Glossary 中文版 RSS
 • font size
  A A A
:::
font size small icon font size medium icon font size large icon Share information to Facebook Share information to Line Pop-up print setting
Hỏi và đáp về hỗ trợ thuế do ảnh hưởng của dịch viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng (COVID-19)

Hỏi và đáp về hỗ trợ thuế do ảnh hưởng của dịch viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng (COVID-19)
【Q1~Q13: Hỏi đáp liên quan đến  xin gia hạn  nộp thuế hoặc nộp thuế trả góp theo kỳ】

Download PDF

Q1. Xin hỏi có phải tất cả mọi người đều được xin gia hạn nộp thuế hoặc phân kỳ để nộp thuế thu nhập tổng hợp của năm 2019 hay không?

A1: Nếu bạn gặp khó khăn trong việc  nộp thuế  vì tình hình dịch bệnhthì có thể xin, nhưng bạn phải đề xuất yêu cầu trong thời hạn nộp thuế (từ 1-5-2020 đến 30-6-2020), và phải xuất trình các giấy tờ chứng minh kèm theo(tham khảo câu hỏi 3). Điều kiện xin gia hạn hoặc nộp thuế trả góp như sau: 

 1. Đối tượng thuộc diện đã được cung cấp các biện pháp liên quan đến trợ cấptháo gỡ khó khăn  theo  các Biện pháp tháo gỡ khó khăn chấn hưng  hoặc các biện pháp bồi thường và trợ cấp tháo gỡ khó khăn  được quy định tại mục 3 điều 9 của Điều Lệ trợ cấp tháo gỡ khó khăn đặc biệt do cơ quan chủ quản sự nghiệp mục tiêu cấp Trung ương ban hành. 
 2. Đối tượng  đơn vị kinh doanh dịch vụ (chủ kinh doanh, xưởng sản xuất chế tạo hoặc cơ quan đoàn thể)  chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh có thông báo với cơ quan chủ quản hành chính lao động về việc thực hiện cho nghỉ giảm giờ làm.  
 3. Những đối tượng khác bị ảnh hưởng của dịch bệnh (ví dụ như bị giảm lương, bị cho nghỉ việc không phải do tự nguyện hoặc có tới 2 tháng có số ngày làm việc  chiếm ít hơn 1/2 số ngày làm việc ban đầu ), khiến họ không thể 1 lần nộp đủ số tiền thuế trong thời hạn nộp thuế theo quy định 

 

Q2. Làm thế nào để xin gia hạn nộp thuế hoặc xin nộp thuế trả góp theo kỳ?

A2: 

 1.  Nộp đơn trực tuyến: 
  (1) Người có nghĩa vụ nộp thuế truy cập vào Hệ thống điện tử khai báo và  quyết toán thuế thu nhập tổng hợp (chính là website dịch vụ khai báo và nộp thuế điện tử của Bộ Tài chính (https://tax.nat.gov.tw) để tải phần mềm khai báo thuế, sau khi tính ra số tiền thuế phải nộp, tại phần nhấn chọn cách nộp thuế hãy bấm chọn mục“Nộp thuế bằng tiền mặt” trước, sau khi thông tin khai báo và quyết toán thuế tải lên hệ thống thành công, tiếp tục bấm chọn mục “Xin gia hạn nộp thuế hoặc xin nộp thuế trả góp theo kỳ”, hệ thống sẽ kết nối với cổng thông tin thuế của Bộ Tài chính, hãy điền thông tin và cung cấp các giấy tờ chứng minh liên quan  tải lên hệ thống, là có thể  xin gia hạn nộp thuế hoặc xin nộp thuế trả góp theo kỳ trực tuyến. 
  (2) Người có nghĩa vụ nộp thuế  có thể  đăng nhập trực tuyến vào tác nghiệp trả lời  thông qua dịch vụ tính thử tiền thuế thu nhập tổng hợp (truy cập vào website dịch vụ khai báo và nộp thuế điện tử của Bộ Tài chính (https://tax.nat.gov.tw) bấm chọn mục dịch vụ tính thử tiền thuế/Bắt đầu báo thuế/Đăng nhập trực tuyến dịch vụ tính thử tiền thuế, có thể đăng nhập sau khi hoàn tất xác minh danh tính), sau khi đã vào tới màn hình đăng nhập, chọn mục “Nộp thuế thông thường” (Tiền mặt, ATM, nộp thuế bằng Séc), sau khi bấm Xác nhận gửi đi, rổi bấm  vào liên kết đến cổng thông tin thuế của Bộ Tài chính để xin gia hạn nộp thuế hoặc xin nộp thuế trả góp theo kỳ.
  (3) Người có nghĩa vụ nộp thuế cũng có thể sử dụng thẻ mã số định danh cá nhân hoặc thẻ bảo hiểm đã đăng ký để nộp đơn vào cổng thông tin thuế của Bộ Tài chính (http://www.etax.nat.gov.tw) xin gia hạn nộp thuế hoặc xin nộp thuế trả góp theo kỳ.
  (4) Xin đặc biệt nhắc nhở, nếu muốn xin gia hạn nộp thuế hoặc nộp thuế trả góp theo kỳ, khi đăng nhập trực tuyến vào mực trả lời trên Hệ thống điện tử khai báo và quyết toán thuế thu nhập tổng hợp hoặc trên mục dịch vụ tính thử tiền thuế, phương thức nộp tiền đều phải bấm chọn “Nộp thuế bằng tiền mặt”, nếu bấm chọn các phương thức nộp thuế không phải bằng tiền mặt như nộp bằng thẻ tín dụng, thì sẽ không thể xin gia hạn nộp thuế hoặc xin nộp thuế trả góp theo kỳ. 
 2. Làm thủ tục xin trực tiếp tại quầy, thông qua bưu điện hoặc gửi Fax: 
  Người có nghĩa vụ nộp thuế có thể tới Chi cục Thuế , văn phòng kiểm tra và thu thuế hoặc các điểm dịch vụ trực thuộc Cục Thuế địa phương để lấy “Mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế hoặc xin nộp thuế trả góp theo kỳ của cá nhân do bị ảnh hưởng của dịch viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng (áp dụng cho lĩnh vực thuế) hoặc truy cập vào cổng thông tin thuế của Bộ Tài chính (http://www.etax.nat.gov.tw) theo các bước : Trang chủ/ Download biểu mẫu và file/ Thủ tục hành chính thuế, để tải về mẫu đơn xin, sau khi điền xong mang kèm những giấy tờ chứng minh liên quan nộp đến quầy tiếp nhận thủ tục hoặc gửi qua đường bưu điện (căn cứ vào con dấu ngày tháng của bưu điện) hoặc gửi fax đến Chi cục Thuế ,  văn phòng Kiểm tra và thu thuế hoặc các điểm dịch vụ thuộc cơ quan thuế có thẩm quyền đã phê chuẩn ban đầu. 

 

Q3. Phải gửi kèm những giấy tờ phụ lục gì? Có thể dùng bản copy được không?

A3: 

 1. Những giấy tờ gửi kèm ví dụ như sau: 
  (1) Văn bản giấy tờ xác nhận có liên quan đến việc được cung cấp các biện pháp liên quan đến trợ cấptháo gỡ khó khăn  theo  các Biện pháp tháo gỡ khó khăn chấn hưng  hoặc các biện pháp bồi thường và trợ cấp tháo gỡ khó khăn  được quy định tại mục 3 điều 9 của Điều Lệ trợ cấp tháo gỡ khó khăn đặc biệt do cơ quan chủ quản sự nghiệp mục tiêu cấp Trung ương ban hành. 
  (2) Văn bản giấy tờ xác nhận đơn vị  kinh doanh dịch vụ (chủ kinh doanh, xưởng sản xuất chế tạo hoặc cơ quan đoàn thể)  chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh có thông báo với cơ quan chủ quản hành chính lao động về việc thực hiện cho nghỉ giảm giờ làm.  
  (3) Văn bản giấy tờ xác nhận bị giảm lương, bị cho nghỉ việc không phải do tự nguyện hoặc có tới 2 tháng có số ngày làm việc chiếm ít hơn 1/2 số ngày làm việc ban đầu , bị cho nghỉ giảm giờ làm hoặc bị cho thôi việc.
  (4) Nếu là đối tượng nộp thuế theo danh mục thi hành nghiệp vụ thì phải có kèm các văn bản giấy tờ xác nhận về sự giảm sút của thu nhập thi hành nghiệp vụ. 
 2. Có thể dùng bản copy (nhưng phải cam đoan hoàn toàn sao y bản chính)

 

Q4. Người nộp thuế có thể nộp đơn xin hoãn thanh toán thuế hoặc thanh toán bằng cách trả góp cùng một lúc không? Hoặc áp dụng cho thanh toán bằng cách trả góp sau khi hoãn nộp thuế? Hoặc thanh toán một phần bằng cách trì hoãn và thanh toán một phần bằng trả góp?

A4: Xin gia hạn nộp thuế và xin nộp thuế trả góp theo kỳ chỉ được chọn 1 cách, không hạn chế số tiền thuế phải nộp là bao nhiêu, có thể gia hạn lâu nhất 1 năm, trả góp lâu nhất 3 năm (36 kỳ). 

 

Q5. Nếu đã hết thời hạn gia hạn hoặc hết hạn trả góp mà vẫn không có khả năng nộp phải làm thế nào?

A5: Trường hợp đã xin gia hạn nộp thuế hoặc xin nộp thuế trả góp theo kỳ không được xin gia hạn tiếp hoặc xin nộp trả góp tiếp với cùng một lý do.  Nếu có lý do khác không thể nộp hết thì  số tiền thuế còn lại chưa nộp có thể tiếp tục xin gia hạn nộp hoặc xin nộp trả góp theo kỳ tiếp, trường hợp lần trước được cho phép gia hạn nộp, thì lần này cũng phê chuẩn cho gia hạn nộp; trường hợp lần trước được duyệt nộp thuế trả góp theo kỳ , thì lần này cũng sẽ được duyệt cho nộp trả góp theo kỳ ; thời gian gia hạn cho 2 lần trước và sau  hoặcsố kỳ trả góp của hai lần cộng lại, không được vượt quá 3 năm.

 

Q6. Xin hỏi có tính thêm lãi suất không?

A6: Nếu nộp thuế gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và có nộp đơn xin gia hạn nộp hoặc xin nộp thuế trả góp, sẽ không tính thêm lãi suất. 

 

Q7. Hiện đã nộp thuế trả góp theo các quy định khác, có thể đổi sang xin theo diện gặp khó khăn do dịch bệnh và miễn không tính thêm lãi suất được không?

A7: Được, nhưng số kỳ trả góp của lần trước và lần này cộng lại không được vượt quá 3 năm. 

 

Q8. Phải trực tiếp tới làm thủ tục xin? Hay có thể nhờ người khách thay mặt?

A8: 

 1. Người có nghĩa vụ nộp thuế trực tiếp đi làm thủ tục: phải điền Mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế hoặc xin nộp thuế trả góp theo kỳ, và gửi kèm các chứng từ nộp tiền gốc của khoản thuế được gia hạn nộp hoặc được nộp trả góp theo kỳ cùng với các giấy tờ xác nhận liên quan khác. 
 2. Nếu nhờ người khác thay mặt làm thủ tục xin, ngoài phải điền thông tin của người được ủy quyền trên Mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế hoặc xin nộp thuế trả góp theo kỳ,  còn phải có Giấy ủy quyền và bản copy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. 

 

Q9. Nếu năm 2020 vừa kết hôn (ly hôn) có thể do vợ hoặc chồng thay mặt làm thủ tục hay không?

A9: Vợ hoặc chồng làm thủ tục, chỉ được với tư cách là người thay mặt. 

 

Q10. Nếu quá hạn mà chưa nộp phải làm thế nào?

A10: Người đã được duyệt cho phép gia hạn nộp hoặc nộp trả góp theo kỳ bất kỳ một khoản thuế phải nộp nào, nhưng không nộp đúng hạn, Cục Thuế sẽ gửi giấy thông báo cho người có nghĩa vụ nộp thuế về số dư chưa thanh toán đầy đủ của khoản thanh toán thuế và quy định trong vòng 10 ngày phải 1 lần nộp hết toàn bộ số tiền thuế chưa nộp còn lại.

 

Q11. Có được nộp hết số tiền thuế còn lại trước thời hạn hay không?

A11: Được, đối với các trường hợp được phê chuẩn cho gia hạn nộp thuế hoặc nộp thuế trả góp theo kỳ, sẽ gửi văn bản phê chuẩn kèm theo phiếu nộp tiền được hoãn chậm thời gian nộp và phiếu nộp tiền trả góp theo kỳ, gửi đến cho người có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật, nếu trường hợp người trả góp theo kỳ muốn nộp hết số tiền thuế còn lại trước thời hạn, chỉ cần người có nghĩa vụ nộp thuế đem tất cả số phiếu nộp tiền trả góp của các kỳ còn lại nộp hết trong 1 lần là được. 

 

Q12. Có những phương thức nộp tiền nào? Có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng? Chuyển khoản? Thanh khoán bằng Séc được không?
A12: 
 1. Nộp trực tiếp tại quầy: có thể tới nộp thuế tại các cơ quan tài chính có nhận thu hộ tiền thuế (bưu điện không nhận thu hộ), những trường hợp số tiền phải nộp dưới 20.000  Đài tệ(từ ngày 16-9-2020 sẽ tăng mức thu hộ lên thành dưới 30.000 Đài tệ) có thể tới nộp tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi gồm 7-eleven, Family Mart, Hi-life và cửa hàng OK Mart. 
 2. Có thể dùng thẻ ATM loại có con chip điện tử để chuyển khoản qua internet: vui lòng truy cập website dịch vụ nộp thuế qua mạng internet (địa chỉ  đường link: https://paytax.nat.gov.tw) để thực hiện nộp tiền. 
 3. Nộp tiền qua chuyển khoản bằng tài khoản tiền gửi vãng lai (tài khoản tiết kiệm): sử dụng tài khoản tiền gửi vãng lai (tài khoản tiết kiệm) của người có nghĩa vụ nộp thuế, thông qua hộp thư thoại gọi đến đường dây (số 412-1111/412-6666; khu vực có mã vùng 5 chữ số hoặc số điện thoại di động trong nước của Đài Loan phải bấm thêm số 02 (hoặc 04 hay 07) ở trước;  nếu gọi từ nước ngoài phải bấm thêm mã quốc gia 886-2 (hoặc 886-4 hay 886-7) ở trước, mã dịch vụ của đường dây điện thoại nêu trên là 166#) hoặc truy cập website dịch vụ nộp thuế qua mạng internet, để thực hiện nộp tiền. 
 4. Nộp tiền bằng thẻ tín dụng: vui lòng thông qua hộp thư thoại (đường dây điện thoại cùng số ở mục trên) hoặc truy cập website dịch vụ nộp thuế qua mạng internet(đường link giống như trên) để thực hiện nộp tiền, sau khi đối chiếu không có sai sót và nhận được mã ủy quyền của ngân hàng cấp thẻ, là có thể hoàn thành trình tự nộp tiền. Sau khi đã hoàn tất bước ủy quyền nộp tiền, không được hủy hoặc sửa lại. 
 5. Vui lòng truy cập website dch vụ nộp thuế qua mạng internet(đường link giống như trên), để tra cứu danh mục các đơn vị tài chính ngân hàng(cơ quan cấp thẻ tín dụng) có tham gia hoạt động đóng thuế bằng thẻ ATM có con chíp điện tử, tài khoản tiền gửi vãng lai (tài khoản tiết kiệm) và bằng thẻ tín dụng.  

 

Q13. Nếu Cục Thuế thông báo hồ sơ xin không phù hợp quy định, nhưng đã quá thời hạn nộp thuế ban đầu thì phải làm thế nào?

A13: Trường hợp phê chuẩn không phù hợp quy định, sẽ gửi lại phiếu nộp tiền mới , sau thời gian hoãn nộp, sẽ có công văn trả lời người có nghĩa vụ nộp thuế. 

 

Q14. Chủ kinh doanh quy mô nhỏ làm ăn rất kém có được giảm thuế kinh doanh hay không? 

A14: Để ứng phó với tình hình dịch bệnh, Cục Thuế các địa phương sẽ chủ động căn cứ theo quy định điều chỉnh giảm mức doanh thu và mức thuế kinh doanh theo mức đã được duyệt của chủ kinh doanh phải trưng thu thuế theo mức cố định, để giảm thấp gánh nặng cho các chủ kinh doanh nhỏ, ngoài ra những chủ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, được xin giảm thuế theo từng trường hợp riêng, chủ kinh doanh có thể tới Cục Thuế các địa phương để lấy mẫu đơn xin, sau khi điền đầy đủ thông tin và đóng dấu, mang nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện cho Cục Thuế của địa phương nơi điểm kinh doanh tọa lạc để xin. 

 

Q15. Doanh nghiệp có trả lương cho nhân viên trong thời gian phải nghỉ cách ly vì dịch bệnh có được ưu đãi về thuế hay không?

A15: Để gia tăng sự khích lệ đối với các cơ quan (tổ chức), đơn vị sự nghiệp, trường học, pháp nhân và đoàn thể trong việc chi trả tiền lương, và để họ có thể tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, theo điều 4 của Điều Lệ đặc biệt về phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, đối với những cơ quan (tổ chức), đơn vị sự nghiệp, trường học, pháp nhân  và đoàn thể có trả lương cho nhân viên của mình căn cứ theo quy định xin nghỉ cách ly phòng dịch, hoặc nhân viên xin nghỉ vì phải chăm sóc người thân bị cách ly hoặc bị kiểm dịch không có khả năng tự chăm sóc bản thân, hoặc phải xin nghỉ theo chỉ thị của Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh Trung ương, sẽ áp dụng biện pháp miễn giảm thuế khi khai báo thuế doanh nghiệp của năm đó bằng cách khấu trừ bớt từ mức thu nhập phải chịu thuế thu nhập của năm đó số tiền bằng với 200% số tiền lương mà doanh nghiệp đã trả để ứng biến phòng dịch nêu trên, nhưng phải gửi kèm theo các loại giấy tờ chứng minh gồm phiếu xin nghỉ của nhân viên, các giấy tờ xác nhận cách ly kiểm dịch mà cơ quan chủ quản y tế các cấp đã cấp cho nhân viên của doanh nghiệp hoặc người nhà của họ, chứng nhận nhận tiền lương và  bảng kê chi tiết tiền lương. 

 

 

Last updated:2020-06-12